Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK004F
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Horní Police
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 22.03.2019 13:00
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 02.04.2013
Předkladatel: Městký úřad Česká Lípa
IČO předkladatele: 00260428
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 26.04.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK004F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (110 kB) - 21.05.2013 14:26:49
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 01.03.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK004F_stanoviskoSEA.pdf (597 kB) - 22.03.2019 13:00:13
Datum veřejného projednání: 08.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 15.04.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: