Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP185K
Název koncepce: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2015 09:11
Předkladatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČO předkladatele: 00081531
Datum zveřejnění: 02.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 22.07.2014
Text oznámení: MZP185K_oznameni.zip (5874 kB) - 25.06.2014 09:38:45
Informace o oznámení: MZP185K_infOznam.pdf (77 kB) - 25.06.2014 09:38:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP185K_infZjistovaci.pdf (68 kB) - 07.08.2014 10:44:52
Závěr zjišťovacího řízení: MZP185K_zjistovaci.pdf (95 kB) - 07.08.2014 10:44:52
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP185K_vyhodnoceni.zip (3440 kB) - 05.11.2014 09:35:09
Návrh koncepce: MZP185K_navrh.zip (3415 kB) - 05.11.2014 09:35:09
Informace o návrhu koncepce: MZP185K_infNavrh.pdf (75 kB) - 05.11.2014 09:35:09
Datum veřejného projednání: 03.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 08.12.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP185K_infVP.pdf (1820 kB) - 21.11.2014 10:24:51
Zápis z veřejného projednání: MZP185K_zapisVP.zip (4845 kB) - 05.12.2014 12:44:17
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP185K_infStanovisko.pdf (67 kB) - 06.01.2015 09:29:07
Text stanoviska: MZP185K_zaverStan.pdf (105 kB) - 06.01.2015 09:29:07
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP185K_schvalenaKoncepce.pdf (3748 kB) - 17.03.2015 09:11:18
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: