Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP040G
Název: Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Posouzení a návrh zásad územního rozvoje
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2022 10:34
Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktualne_porizovane_zur/index.html
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 12.06.2020
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP040G_navrh_textNavrhu.zip (10272 kB) - 12.06.2020 11:05:38
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP040G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (174 kB) - 12.06.2020 11:05:38
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP040G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (19984 kB) - 01.04.2022 11:41:05
Text Posouzení Natura 2000: MZP040G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (7243 kB) - 01.04.2022 11:41:05
Text návrhu ZÚR: MZP040G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.7z (19049 kB) - 01.04.2022 11:41:06
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP040G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (243 kB) - 07.04.2022 10:34:39
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: