Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK383P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Blešno
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2011 10:21
Předkladatel: Magistrát města Hradec Králové
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Magistrát města Hradec Králové
Text návrhu zadání: HKK383P_navrhZadani.pdf (993 kB) - 03.08.2010 08:47:11
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK383P_stanoviskoNavrhZadani.doc (95 kB) - 25.08.2010 08:44:30
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK383P_stanoviskoNavrh1.pdf (192 kB) - 27.06.2011 10:21:57
Důvody ukončení posuzování: