Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK026F
Název koncepce: Náchod
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2016 10:48
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 10.05.2013
Předkladatel: Městský úřad Náchod
IČO předkladatele: 00272868
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK026F_zadani.pdf (459 kB) - 07.06.2013 11:59:43
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 07.06.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK026F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (162 kB) - 07.06.2013 12:00:05
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 18.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 16.10.2014
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): HKK026F_navrh.pdf (1096 kB) - 01.04.2015 08:26:55
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK026F_vyhodnoceni.pdf (5149 kB) - 01.04.2015 08:26:23
Text Hodnocení Natura 2000: HKK026F_Natura.pdf (2852 kB) - 01.04.2015 08:26:55
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 30.03.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK026F_stanoviskoSEA.pdf (319 kB) - 01.04.2015 08:27:20
Datum veřejného projednání: 21.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 28.01.2016
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se: Ano
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: Souhlasné
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK026F_vyhodnoceniUpr.pdf (381 kB) - 03.02.2016 10:48:33
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: HKK026F_StanoviskoSEAupr.pdf (259 kB) - 03.02.2016 10:48:33