Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK031F
Název koncepce: Územní plán Bolehošť
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2014 11:05
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 23.05.2013
Předkladatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí
IČO předkladatele: 00274968
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK031F_zadani.pdf (163 kB) - 20.06.2013 13:18:21
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 20.06.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: HKK031F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (259 kB) - 22.04.2014 10:59:37
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK031F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (263 kB) - 20.06.2013 13:18:42
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 17.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 08.08.2014
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK031F_vyhodnoceni.pdf (1907 kB) - 01.12.2014 11:04:35
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 28.11.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK031F_stanoviskoSEA.pdf (308 kB) - 01.12.2014 11:05:04
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: