Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM278F
Název koncepce: Návrh zadání změn Územního plánu města Brna celoměstského významu - 41. a 42.soubor
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.10.2019 13:40
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 25.08.2015
Předkladatel: Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje
IČO předkladatele: 44992785
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM278F_zadani.pdf (5277 kB) - 28.08.2015 14:29:50
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 23.09.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM278F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (263 kB) - 02.10.2015 09:43:32
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM278F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (263 kB) - 02.10.2015 09:43:32
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.09.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM278F_stanoviskoSEA.docx (72 kB) - 04.10.2019 13:40:19
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: