Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM811P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Holasice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2013 10:10
Předkladatel: MěÚ Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad
IČO předkladatele: 00282979
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM811P_navrhZadani.pdf (532 kB) - 18.01.2011 09:41:28
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM811P_stanoviskoNavrhZadani.doc (77 kB) - 08.02.2011 14:52:36
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM811P_stanoviskoNavrh1.doc (89 kB) - 12.04.2013 10:10:19
Důvody ukončení posuzování: