Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PHA013F
Název koncepce: Celoměstsky významná změna Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 28.03.2017 15:10
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
IČO předkladatele: 00064581
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání:
Posuzuje se:
Poznámka: Stanovisko dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k návrhu zadání změny je zveřejněno v Informačním systému SEA pod kódem PHA002F.
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 02.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 18.01.2017
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): PHA013F_navrh.zip (68569 kB) - 28.03.2017 15:08:58
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PHA013F_vyhodnoceni.pdf (3876 kB) - 28.03.2017 15:08:58
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 27.03.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PHA013F_stanoviskoSEA.pdf (289 kB) - 28.03.2017 15:10:14
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: