Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM466P
Název koncepce: Návrh zadání změny Aktualizace Územního plánu města Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.12.2013 08:22
Předkladatel: OÚPR MMB
IČO předkladatele: 44992785
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM466P_navrhZadani.pdf (231 kB) - 16.04.2009 14:52:27
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM466P_stanoviskoNavrhZadani.doc (70 kB) - 13.05.2009 13:43:05
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM466P_stanoviskoNavrh1.pdf (673 kB) - 05.11.2013 14:38:28
Text stanoviska k návrhu (2): JHM466P_stanoviskoNavrh2.doc (91 kB) - 13.12.2013 08:22:38
Důvody ukončení posuzování: