Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK246P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Zlatá Olešnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2011 09:38
Předkladatel: Městský úřad Trutnov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Trutnov
Text návrhu zadání: HKK246P_navrhZadani.pdf (1227 kB) - 17.06.2009 14:23:46
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK246P_stanoviskoNavrhZadani.doc (75 kB) - 17.07.2009 10:53:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK246P_stanoviskoNavrh1.pdf (183 kB) - 02.03.2011 09:38:38
Důvody ukončení posuzování: