Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK596P
Název koncepce: Změna č. 1 územního plánu Trutnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 24.01.2014 13:25
Předkladatel: Městský úřad Trutnov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK596P_navrhZadani.pdf (3586 kB) - 12.10.2012 12:19:32
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK596P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (314 kB) - 12.10.2012 12:20:20
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK596P_stanoviskoNavrh1.pdf (293 kB) - 24.01.2014 13:25:40
Důvody ukončení posuzování: