Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK509P
Název koncepce: Územní plán Lampertice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 20.07.2022 16:18
Předkladatel: Městský úřad Trutnov
IČO předkladatele: 00278360
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK509P_navrhZadani.pdf (4206 kB) - 05.12.2011 09:06:48
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK509P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (343 kB) - 05.12.2011 09:07:21
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: HKK509P_stanoviskoKoncept.pdf (288 kB) - 20.12.2012 12:50:07
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK509P_stanoviskoNavrh1.pdf (288 kB) - 03.01.2013 09:28:27
Text stanoviska k návrhu (2): HKK509P_stanoviskoNavrh2.pdf (188 kB) - 20.07.2022 16:18:17
Důvody ukončení posuzování: