Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK311P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Velichovky
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2011 09:43
Předkladatel: Městský úřad Jaroměř
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Jaroměř úřední deska obce Velichovky
Text návrhu zadání: HKK311P_navrhZadani.doc (76 kB) - 18.01.2010 14:57:28
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK311P_stanoviskoNavrhZadani.doc (144 kB) - 12.01.2010 13:59:27
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK311P_stanoviskoNavrh1.pdf (193 kB) - 03.05.2011 09:43:36
Důvody ukončení posuzování: