Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
8149/ENV/07; 53788/ENV/11, 14168/ENV/16, MZP/2021/710/5060
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3269/468/OPVŽP/99
Platnost do: 31.12.2026
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Závist 1159
Zaměstnavatel - mesto: Praha 5 - Zbraslav
Zaměstnavatel - PSČ: 156 00
Zaměstnavatel - telefon: 724 039 528
Bydliště - ulice: Závist 1159
Bydliště - město: Praha 5 - Zbraslav
Bydliště - PSČ: 156 00
Bydliště - telefon: 244 402 740
Email: asmrckova@seznam.cz
Poznámka: posuzování koncepcí SEA, projektová EIA - záměry dopravní, energetické; výrobní, skladové a rekreační areály
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano