Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PHA007P
Název koncepce: Návrh zadání celoměstsky významných změn III. ÚP SÚ HMP změny č. 2746, 2747, 2751, 2752 a 2754
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2013 09:21
Předkladatel: Magistrát hl. m. Prahy
IČO předkladatele: 00064581
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: PHA007P_navrhZadani.doc (28 kB) - 24.08.2010 10:41:30
Text stanoviska k návrhu zadání: PHA007P_stanoviskoNavrhZadani.doc (82 kB) - 24.08.2010 10:46:15
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PHA007P_stanoviskoNavrh1.doc (91 kB) - 26.02.2013 09:21:39
Důvody ukončení posuzování: