Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK107P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Chbany
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2012 09:08
Předkladatel: Obecní úřad Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany
IČO předkladatele: 00261882
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: - úřední deska
Text návrhu zadání: ULK107P_navrhZadani.pdf (237 kB) - 15.10.2008 14:39:37
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK107P_stanoviskoNavrhZadani.doc (52 kB) - 15.10.2008 14:41:52
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK107P_stanoviskoNavrh1.pdf (59 kB) - 14.11.2012 09:08:14
Důvody ukončení posuzování: