Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK012S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Modlany
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.08.2021 08:42
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání: úřední deska
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 12.12.2019
Poznámka: Hodnocení vlivů koncepce na Naturu 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je přílohou dokumentu Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území a je obsaženo přímo v tomto dokumentu (strany 215 - 241).
Text návrhu zprávy/zadání: ULK012S_navrh_textNavrhu.pdf (701 kB) - 02.01.2020 11:28:25
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK012S_navrh_textStanoviska.pdf (242 kB) - 02.01.2020 11:28:25
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Volf Ondřej Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK012S_vyhodnoceni.pdf (7336 kB) - 19.08.2021 08:41:58
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.08.2021
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK012S_infoStan.pdf (310 kB) - 19.08.2021 08:42:43
Text stanoviska: ULK012S_stanoviskoSEA.pdf (462 kB) - 19.08.2021 08:42:43
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: