Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC915F
Název koncepce: Sedlčany - návrh zprávy o uplatňování + zadání zm. č. 1 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2020 11:35
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 10.08.2018
Předkladatel: MěÚ Sedlčany
IČO předkladatele: 00243272
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: STC915F_zprava.pdf (226 kB) - 16.08.2018 11:08:19
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 04.09.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: STC915F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (386 kB) - 11.09.2018 12:58:20
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2019
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC915F_navrh.pdf (2581 kB) - 10.12.2019 13:29:48
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC915F_vyhodnoceni.pdf (1350 kB) - 10.12.2019 13:29:48
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 30.01.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC915F_stanoviskoSEA.pdf (462 kB) - 31.01.2020 11:35:54
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: