Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK026P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Chlumec
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2008 08:34
Předkladatel: Magistrát města Ústí nad Labem, odbor územního plánování, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: - budova Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 6. patro; - Obecní úřad Chlumec; - úřední deska Magistrátu města Ústí nad Labem; - www.usti-nad-labem.cz - záložka Veřejná správa, Odbory a oddělení, Seznam odborů, Odbor územního plánování;
Text návrhu zadání: ULK026P_navrhZadani.doc (66 kB) - 11.09.2007 10:22:05
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK026P_stanoviskoNavrhZadani.doc (82 kB) - 02.10.2007 14:39:04
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK026P_stanoviskoNavrh1.doc (60 kB) - 16.04.2008 08:34:57
Důvody ukončení posuzování: