Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC900P
Název koncepce: Sedlčany - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2011 16:08
Předkladatel: MěÚ Sedlčany
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC900P_stanoviskoNavrhZadani.doc (97 kB) - 19.08.2010 12:19:24
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: STC900P_stanoviskoKoncept.doc (255 kB) - 19.10.2011 16:08:16
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: