Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1104P
Název koncepce: Chyňava - návrh zadání změny č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.10.2013 11:35
Předkladatel: MěÚ Beroun
IČO předkladatele: 00233129
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1104P_stanoviskoNavrhZadani.doc (108 kB) - 19.10.2011 08:32:14
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1104P_stanoviskoNavrh1.doc (117 kB) - 17.10.2013 11:35:30
Důvody ukončení posuzování: