Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHC002S
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Nová Ves u Mladé Vožice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Schválený ÚP
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2021 13:10
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Obecní úřad Nová Ves u Mladé Vožice, Nová Ves u Mladé Vožice 2, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice,
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHC002S_navrh_textNavrhu.pdf (550 kB) - 19.02.2021 12:56:53
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHC002S_navrh_textStanoviska.pdf (239 kB) - 19.02.2021 12:56:53
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): JHC002S_navrh.zip (4923 kB) - 19.02.2021 12:58:30
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHC002S_vyhodnoceni.pdf (5535 kB) - 19.02.2021 12:58:30
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 03.07.2019
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHC002S_stanoviskoSEA.pdf (220 kB) - 19.02.2021 12:59:46
Datum veřejného projednání: 22.05.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: JHC002S_infoVP.pdf (110 kB) - 19.02.2021 13:01:21
Text upraveného návrhu ÚP: JHC002S_navrhUpr.pdf (1589 kB) - 19.02.2021 13:01:21
Stanovisko DOSS ke změněným částem ÚP: JHC002S_vpStanoviskoDoss1.pdf (2204 kB) - 19.02.2021 13:01:21
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: JHC002S_vpStanoviskoDoss2.pdf (239 kB) - 19.02.2021 13:10:30
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: 17.08.2020
Schválený ÚP: JHC002S_schvalenyUP_schvalenyUP.zip (7071 kB) - 19.02.2021 13:08:26