Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC658P
Název koncepce: Vrátno - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.11.2012 13:30
Předkladatel: Magistrát města Mladá Boleslav
IČO předkladatele: 00238295
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC658P_stanoviskoNavrhZadani.doc (90 kB) - 07.09.2009 08:41:34
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC658P_stanoviskoNavrh1.doc (202 kB) - 28.11.2011 08:41:46
Text stanoviska k návrhu (2): STC658P_stanoviskoNavrh2.doc (104 kB) - 06.11.2012 13:30:06
Důvody ukončení posuzování: