Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP019G
Název: Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2020 10:50
Předkladatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 12.09.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP019G_navrh_textNavrhu.pdf (594 kB) - 30.01.2017 13:50:45
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP019G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (145 kB) - 30.01.2017 13:50:45
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP019G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (2930 kB) - 30.01.2017 13:59:29
Text Posouzení Natura 2000: MZP019G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (2335 kB) - 30.01.2017 13:59:29
Text návrhu ZÚR: MZP019G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (82702 kB) - 30.01.2017 13:59:29
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP019G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (135 kB) - 30.01.2017 13:59:29
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 17.07.2017
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP019G_stanovisko_informace.pdf (135 kB) - 24.07.2017 10:23:48
Text stanoviska: MZP019G_stanovisko_textStanoviska.pdf (175 kB) - 24.07.2017 10:23:48
Datum veřejného projednání: 14.12.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP019G_VP_informace.pdf (113 kB) - 28.12.2017 13:37:12
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP019G_VP_textUpravenehoNavrhu.pdf (7733 kB) - 28.12.2017 13:37:12
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP019G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (2066 kB) - 28.12.2017 13:37:12
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP019G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (1378 kB) - 28.12.2017 13:37:12
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP019G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (200 kB) - 28.12.2017 13:37:12
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP019G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (123 kB) - 16.01.2019 08:58:16
Podstatná úprava ZÚR: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 10.09.2018
Informace o schválení ZÚR: MZP019G_VP_infSchvaleni.pdf (103 kB) - 20.08.2020 10:50:52