Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC903F
Název koncepce: NESPEKY - návrh zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Posouzení a návrh územního plánu
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2021 11:27
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 29.06.2018
Předkladatel: Městský úřad Benešov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC903F_zadani.pdf (561 kB) - 11.07.2018 10:44:52
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 23.07.2018
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC903F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (358 kB) - 27.07.2018 08:41:24
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 10.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC903F_navrh.pdf (494 kB) - 14.06.2021 11:27:11
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC903F_vyhodnoceni.pdf (4582 kB) - 14.06.2021 11:27:11
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: