Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC386F
Název koncepce: Kosova Hora - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.12.2019 10:35
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.04.2015
Předkladatel: Městský úřad Sedlčany
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.04.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC386F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (51 kB) - 27.04.2015 08:16:28
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 08.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 08.12.2016
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC386F_navrh.zip (1063 kB) - 01.11.2018 11:23:17
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC386F_vyhodnoceni.zip (1295 kB) - 01.11.2018 11:23:17
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.10.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC386F_stanoviskoSEA.zip (752 kB) - 01.11.2018 11:23:45
Datum veřejného projednání: 30.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 06.02.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: STC386F_infoVP.pdf (191 kB) - 30.12.2019 10:34:17
Informace o schválení ÚP: STC386F_infoSchvalUP.doc (33 kB) - 30.12.2019 10:35:22