Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP210K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 13.11.2015 13:00
Předkladatel: Karlovarský kraj
IČO předkladatele: 70891189
Datum zveřejnění: 05.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2015
Text oznámení: MZP210K_oznameni.pdf (5952 kB) - 27.04.2015 13:42:03
Informace o oznámení: MZP210K_infOznam.pdf (122 kB) - 29.04.2015 10:32:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP210K_infZjistovaci.pdf (252 kB) - 11.06.2015 11:54:45
Závěr zjišťovacího řízení: MZP210K_zjistovaci.pdf (259 kB) - 11.06.2015 11:54:45
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP210K_vyhodnoceni.zip (4083 kB) - 25.08.2015 10:33:49
Návrh koncepce: MZP210K_navrh.zip (3393 kB) - 25.08.2015 10:33:49
Informace o návrhu koncepce: MZP210K_infNavrh.pdf (118 kB) - 26.08.2015 13:13:54
Datum veřejného projednání: 22.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 27.09.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP210K_infVP.pdf (639 kB) - 11.09.2015 10:19:32
Zápis z veřejného projednání: MZP210K_zapisVP.zip (2756 kB) - 24.09.2015 08:55:11
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP210K_infStanovisko.pdf (68 kB) - 13.11.2015 13:00:51
Text stanoviska: MZP210K_zaverStan.zip (8697 kB) - 13.11.2015 13:00:51
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: