Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK281P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Podbořanský Rohozec
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.07.2011 10:35
Předkladatel: Městský úřad Podbořany, stavební úřad, Mírová 615, 441 17 Podbořany
IČO předkladatele: 00265365
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK281P_navrhZadani.pdf (356 kB) - 15.04.2010 10:22:38
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK281P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (42 kB) - 15.04.2010 10:22:55
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK281P_stanoviskoNavrh1.pdf (57 kB) - 27.07.2011 10:35:13
Důvody ukončení posuzování: