Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK041F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu statutárního města Mostu
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2019 09:37
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.09.2013
Předkladatel: Magistrát města Most
IČO předkladatele: 00266094
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK041F_zadani.pdf (716 kB) - 08.10.2013 10:47:02
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.10.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK041F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (44 kB) - 08.10.2013 10:47:21
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 03.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.07.2015
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK041F_vyhodnoceni.pdf (1275 kB) - 27.04.2016 10:34:18
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.02.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: ULK041F_stanoviskoSEA.pdf (214 kB) - 27.04.2016 10:35:36
Datum veřejného projednání: 20.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.03.2017
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 25.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 02.12.2019
Posuzuje se: Ano
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: 02.12.2019
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: ULK041F_infoVP.pdf (236 kB) - 04.12.2019 09:37:19
Text návrhu ÚP po podstatné úpravě: ULK041F_navrhUpr.zip (14120 kB) - 04.12.2019 09:37:19
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK041F_vyhodnoceniUpr.zip (6736 kB) - 04.12.2019 09:37:19
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: ULK041F_infoOpakVP.pdf (283 kB) - 04.12.2019 09:37:19
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: ULK041F_StanoviskoSEAupr.pdf (245 kB) - 04.12.2019 09:37:19