Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK241F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Rumburk
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 26.05.2021 11:36
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 11.01.2017
Předkladatel: Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK241F_zadani.pdf (1175 kB) - 04.11.2019 14:43:31
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 03.12.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: ULK241F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (275 kB) - 04.11.2019 14:52:21
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK241F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (186 kB) - 04.11.2019 14:48:03
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření: 28.06.2018
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): ULK241F_navrh.pdf (1268 kB) - 04.11.2019 16:16:42
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK241F_vyhodnoceni.pdf (2135 kB) - 04.11.2019 15:02:07
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.11.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK241F_infoStan.pdf (144 kB) - 04.11.2019 16:17:32
Text stanoviska: ULK241F_stanoviskoSEA.pdf (255 kB) - 04.11.2019 16:17:32
Datum veřejného projednání: 29.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 05.02.2020
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: ULK241F_infoVP.pdf (742 kB) - 26.05.2021 11:36:15