Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1132P
Název koncepce: Šípy - návrh 3. upraveného zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2016 10:22
Předkladatel: Obecní úřad Šípy
IČO předkladatele: 00639991
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1132P_stanoviskoNavrhZadani.doc (105 kB) - 08.12.2011 09:58:56
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1132P_stanoviskoNavrh1.doc (97 kB) - 01.06.2016 10:22:05
Důvody ukončení posuzování: