Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC449F
Název koncepce: Sedlec-Prčice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2017 09:41
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 14.09.2015
Předkladatel: Městský úřad Sedlčany
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC449F_zadani.pdf (236 kB) - 17.09.2015 09:00:10
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 07.10.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC449F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (77 kB) - 15.10.2015 11:13:02
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 26.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.08.2016
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC449F_navrh.pdf (896 kB) - 18.01.2017 16:16:35
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC449F_vyhodnoceni.pdf (1845 kB) - 13.07.2016 16:11:45
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 01.02.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC449F_stanoviskoSEA.pdf (626 kB) - 07.02.2017 08:03:41
Datum veřejného projednání: 17.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.08.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: STC449F_infoVP.pdf (121 kB) - 15.09.2017 09:41:39