Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK088F
Název koncepce: Změna č. 4 územního plánu obce Rasošky
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2016 08:02
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 09.04.2014
Předkladatel: Městský úřad Jaroměř
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK088F_zadani.pdf (562 kB) - 05.05.2014 13:07:37
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 05.05.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK088F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (305 kB) - 05.05.2014 13:09:07
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 06.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 06.06.2015
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK088F_vyhodnoceni.pdf (459 kB) - 05.01.2016 08:01:29
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 30.10.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK088F_stanoviskoSEA.pdf (301 kB) - 05.01.2016 08:02:24
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: