Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: STC573U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 5 územního plánu Jirny
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2008 09:36
Předkladatel: Obecní úřad Jirny
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: STC573U_zjistovaci.doc (75 kB) - 23.11.2006 10:13:33
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Text stanoviska: STC573U_zaverStan.doc (95 kB) - 28.01.2008 09:36:56
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: