Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC539F
Název koncepce: Rudná - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2021 12:01
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 01.03.2016
Předkladatel: MěÚ Rudná
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC539F_zadani.pdf (946 kB) - 30.03.2016 08:47:07
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.03.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC539F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (121 kB) - 13.04.2016 08:08:32
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 02.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC539F_vyhodnoceni.pdf (1557 kB) - 02.01.2019 16:55:34
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.12.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC539F_stanoviskoSEA.pdf (560 kB) - 02.01.2019 16:51:38
Datum veřejného projednání: 25.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 01.04.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání: 15.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Text návrhu ÚP po podstatné úpravě: STC539F_navrhUpr.pdf (1645 kB) - 13.01.2021 12:01:34
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: STC539F_infoOpakVP.pdf (214 kB) - 13.01.2021 12:01:34