Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK002S
Název koncepce: Zadání územního plánu Teplice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 29.11.2021 10:52
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Magistrát města Teplice, Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 23.07.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK002S_navrh_textNavrhu.docx (171 kB) - 24.07.2019 13:36:56
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK002S_navrh_textStanoviska.pdf (134 kB) - 24.07.2019 13:36:56
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK002S_vyhodnoceni.pdf (15803 kB) - 29.11.2021 10:52:34
Text Hodnocení Natura 2000: ULK002S_Natura.pdf (1597 kB) - 29.11.2021 10:52:34
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.09.2021
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK002S_infoStan.pdf (310 kB) - 29.11.2021 10:51:43
Text stanoviska: ULK002S_stanoviskoSEA.pdf (521 kB) - 29.11.2021 10:51:43
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: