Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK272F
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Velké Chvojno
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 30.10.2019 10:24
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 19.07.2017
Předkladatel: Obecní úřad Velké Chvojno, č.p. 55, 403 34 Velké Chvojno
IČO předkladatele: 6610997
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK272F_zadani.pdf (12247 kB) - 06.10.2017 07:25:57
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 11.08.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK272F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (92 kB) - 06.10.2017 07:26:50
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 29.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 24.06.2019
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): ULK272F_navrh.7z (1710 kB) - 30.10.2019 10:24:04
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK272F_vyhodnoceni.pdf (646 kB) - 30.10.2019 10:24:04
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 21.10.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: ULK272F_stanoviskoSEA.pdf (256 kB) - 30.10.2019 10:24:38
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: