Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK162P
Název koncepce: Návrh zdání změny č. 1 ÚPO Jasenná
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 20.09.2011 10:12
Předkladatel: Městský úřad Jaroměř
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Jaroměř
Text návrhu zadání: HKK162P_navrhZadani.pdf (475 kB) - 11.12.2008 09:18:33
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK162P_stanoviskoNavrhZadani.doc (77 kB) - 11.12.2008 09:20:33
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK162P_stanoviskoNavrh1.pdf (190 kB) - 20.09.2011 10:12:16
Důvody ukončení posuzování: