Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK329F
Název koncepce: Zadání územního plánu Řehlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 08.03.2019 10:14
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 13.09.2016
Předkladatel: Obecní úřad Řehlovice, Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice
IČO předkladatele: 00266981
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK329F_zadani.pdf (602 kB) - 05.03.2019 10:12:25
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 11.10.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK329F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (185 kB) - 05.03.2019 10:13:33
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 29.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.02.2019
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): ULK329F_navrh.docx (384 kB) - 05.03.2019 10:17:59
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK329F_vyhodnoceni.docx (3286 kB) - 05.03.2019 10:17:59
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 07.03.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: ULK329F_stanoviskoSEA.pdf (420 kB) - 08.03.2019 10:14:36
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: