Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP001G
Název: Aktualizace ZÚR Moravskoslezského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2018 07:37
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje,Odbor územního plánování , stavebního řádu a kultury,28. října 117,702 18
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 31.05.2012
Posuzuje se:
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP001G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (53 kB) - 19.07.2012 11:40:03
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Volf Ondřej Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP001G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (38387 kB) - 29.06.2015 10:31:26
Text Posouzení Natura 2000: MZP001G_posouzeni_textHodnoceniNatura.zip (13217 kB) - 29.06.2015 10:31:26
Text návrhu ZÚR: MZP001G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (6040 kB) - 29.06.2015 10:31:26
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP001G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (455 kB) - 24.08.2015 15:53:35
Mezistátní posuzování: Ano
Datum vydání stanoviska: 21.10.2016
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP001G_stanovisko_informace.pdf (56 kB) - 31.10.2016 14:21:01
Text stanoviska: MZP001G_stanovisko_textStanoviska.pdf (102 kB) - 31.10.2016 14:21:01
Datum veřejného projednání: 10.10.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP001G_VP_informace.pdf (805 kB) - 31.08.2017 13:42:30
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP001G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (305 kB) - 22.11.2017 11:04:32
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP001G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (128 kB) - 18.07.2018 07:37:10
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: