Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK159F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Horní Jiřetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 23.03.2022 08:41
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 01.06.2015
Předkladatel: Městský úřad Litvínov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK159F_zadani.pdf (388 kB) - 30.12.2015 14:41:08
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 30.06.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK159F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (187 kB) - 30.12.2015 14:41:47
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK159F_vyhodnoceni.pdf (9216 kB) - 23.03.2022 08:41:11
Text Hodnocení Natura 2000: ULK159F_Natura.pdf (1288 kB) - 23.03.2022 08:41:00
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.03.2022
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK159F_infoStan.pdf (310 kB) - 23.03.2022 08:41:47
Text stanoviska: ULK159F_stanoviskoSEA.pdf (412 kB) - 23.03.2022 08:41:47
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: