Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK451P
Název koncepce: Jaroměř - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.02.2014 12:14
Předkladatel: Městský úřad Jaroměř
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK451P_navrhZadani.pdf (244 kB) - 27.04.2011 10:07:44
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK451P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (194 kB) - 27.04.2011 10:08:06
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK451P_stanoviskoNavrh1.pdf (300 kB) - 04.02.2014 12:14:31
Důvody ukončení posuzování: