Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK286P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Čeradice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 20.07.2011 08:42
Předkladatel: Městský úřad Žatec, odbor rozvoje města, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
IČO předkladatele: 265781
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK286P_navrhZadani.pdf (4570 kB) - 04.05.2010 08:42:46
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK286P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (64 kB) - 04.05.2010 08:43:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK286P_stanoviskoNavrh1.pdf (56 kB) - 20.07.2011 08:42:39
Důvody ukončení posuzování: