Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP016Z
Název koncepce: ZÚR Jihomoravského kraje - 2. verze k prosinci 2009
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2011 15:50
Předkladatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
IČO předkladatele: 70888337
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy:
Text stanoviska k návrhu zadání: MZP016Z_stanoviskoNavrhZadani.pdf (91 kB) - 18.01.2010 08:43:30
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP016Z_zaverStanoviska.pdf (113 kB) - 05.09.2011 15:50:33
Důvody ukončení posuzování: