Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK006S
Název koncepce: Změna zadání územního plánu Malé Březno
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2022 08:38
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Obecní úřad Malé Březno, Malé Březno 7, 400 02 Ústí nad Labem
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání: úřední deska obce Malé Březno
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 21.10.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK006S_navrh_textNavrhu.pdf (380 kB) - 05.11.2019 09:34:42
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK006S_navrh_textStanoviska.zip (790 kB) - 05.11.2019 09:44:15
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK006S_vyhodnoceni.pdf (9174 kB) - 11.04.2022 08:38:20
Text Hodnocení Natura 2000: ULK006S_Natura.pdf (2004 kB) - 11.04.2022 08:38:20
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 05.04.2022
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK006S_infoStan.pdf (310 kB) - 11.04.2022 08:38:43
Text stanoviska: ULK006S_stanoviskoSEA.pdf (415 kB) - 11.04.2022 08:38:43
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: