Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC077F
Název koncepce: Tuklaty - návrh zadání zm. č. 1 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 29.09.2014 13:30
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 27.06.2013
Předkladatel: Obecní úřad Tuklaty
IČO předkladatele: 00235822
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.07.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC077F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (112 kB) - 02.08.2013 11:10:20
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 27.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2014
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC077F_vyhodnoceni.pdf (4602 kB) - 15.09.2014 08:23:14
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 29.09.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC077F_stanoviskoSEA.doc (157 kB) - 29.09.2014 13:30:15
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: