Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK014S
Název koncepce: Zpráva o uplatňování územního plánu Ledvice včetně pokynů pro zpracování návrhu změny ÚP Ledvice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2021 08:40
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 06.01.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK014S_navrh_textNavrhu.pdf (1192 kB) - 28.01.2020 08:23:45
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK014S_navrh_textStanoviska.zip (652 kB) - 28.01.2020 08:23:45
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK014S_vyhodnoceni.pdf (8589 kB) - 11.06.2021 09:36:23
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.06.2021
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK014S_infoStan.pdf (310 kB) - 14.06.2021 08:40:32
Text stanoviska: ULK014S_stanoviskoSEA.pdf (389 kB) - 14.06.2021 08:40:32
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: