Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP013G
Název: 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2018 16:16
Předkladatel: Středočeský kraj
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: http//up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje-z02
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP013G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (58090 kB) - 19.02.2016 14:28:21
Text návrhu ZÚR: MZP013G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.rar (30653 kB) - 19.02.2016 14:28:21
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP013G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (153 kB) - 19.02.2016 14:28:21
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 30.09.2016
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP013G_stanovisko_informace.pdf (173 kB) - 31.01.2017 11:12:49
Text stanoviska: MZP013G_stanovisko_textStanoviska.pdf (206 kB) - 31.01.2017 11:12:49
Datum veřejného projednání: 29.11.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP013G_VP_informace.pdf (106 kB) - 31.01.2017 11:15:00
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP013G_VP_textUpravenehoNavrhu.zip (31019 kB) - 31.01.2017 12:20:24
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP013G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (71241 kB) - 31.01.2017 12:23:27
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP013G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.zip (905 kB) - 31.01.2017 11:54:06
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP013G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (51 kB) - 18.07.2018 16:16:26
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 26.04.2018
Schválená ZÚR: MZP013G_VP_schvalenaZUR.docx (12 kB) - 18.07.2018 16:14:42