Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK162F
Název koncepce: Územní plán Železnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 14.07.2017 11:31
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 20.03.2015
Předkladatel: Městský úřad Jičín
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK162F_zadani.pdf (3964 kB) - 14.09.2015 12:39:52
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.04.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK162F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (262 kB) - 14.09.2015 12:40:20
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 26.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.09.2016
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK162F_vyhodnoceni.pdf (1460 kB) - 15.11.2016 10:12:23
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.07.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK162F_stanoviskoSEA.pdf (226 kB) - 14.07.2017 11:31:16
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: